MINDRE LOGGOVILLKOR FÖR PENSIONATGÄSTER

(Följande gäller när du skrivit på Inackorderingsavtalet )
 

 • BOKNINGSVGIFT
  När ni väl har bestämt er för att boka en plats hos oss, så måste en bokningsavgift på 500kr betalas inom 4 dagar. Då platserna är väldigt populära hos oss kan vi inte hålla i en plats längre än 4 dagar.
  Bokningsagiften återfås ej om du avbokar. När vi ser att avgiften är betald så återkopplar vi til dig med en tid för ett första besök. Försenad betalning innebär att platsen går till nästa gäst som står på kö, då vi ser det som ätt du inte längre är intresserad av en plats ho oss.
 • Betalning sker alltid i förskott
  Betalning sker i samband med kontraktskrivning.  Hela betalningen måste vara oss tillhanda innan hunden lämnas, 
 • OBS!! Vi har rätt att vägra ta emot hunden om betalningen inte är gjord
 • AVBOKNING SKER ENDAST VIA MAIL ELLER SMS
  Om du får förhinder ska avbokning ske skriftligt via mail eller sms,  senast 14 dagar innan vistelsens start annars debiters kund med 50% av den totala kostnaden för vistelsen. Avbokning som sker inom 7 dagar återfås ingen betalning. Hela belopp kan återbetalas vid styrkande med veterinär eller läkarintyg.
 • Vid avbokning av "sova med personal" återfås ingen betalning
 • DAGISET AVBOKAR PGA RISK FÖR SMITTA: Återfås 40% av det totala beloppet "oavsett när avbokning sker"
 • HUND HÄMTAS/LÄMNAS TIDIGARE/SENARE ÄN AVTALAT: Om hundägare väljer att hämta hunden tidigare än avtalat, återfås ingen betalning. Väljer hundägaren att hämta senare debiteras man för dom extra dagarna. Samma sak gäller vi lämning tidigare.
 • Hund med särskilda behov  En hund som t.ex. skäller hela tiden, även under natten, är aggressiv på något sätt, låter inte personalen sova på natten eller ger extra mycket arbete för personalen tillkommer 200: -/extra per påbörjad dag.          
 • Vi ger  alltid ca 3-4 dagar för hunden att komma in i den nya miljön. Men fortsätter hunden att vara besvärlig eller inte alls mår bra, samt visar inga tecken på förbättringar, ringer vi ägaren eller kontaktpersonen som då måste ordna att hunden hämtas så fort som möjligt, Eller så får hunden stanna kvar mot en extra avgift, den extra avgiften är för den extra tid och arbete vi måste ge hunden.
 • Hunden måste klara av att lämnas ensam minst 1 timme, medans man är ute med dom andra hundarna, eller när man behöver gå i väg och handla. Om hunden inte klarar detta, så är det din skyldighet som ägare att meddela oss detta direkt vid kontraktsskrivning eller innan. 
 • Vi tänker först och främst på hundens välmående och trivsel hos oss, trivs inte hunden, mår jätte dåligt samt visar inga som helst förbättringar, så måste ägaren hitta en annan lösning så fort som möjligt. Ni är självklart välkomna att prova hunden hos oss några gånger/dagar innan själva pensionatvistelsen äger rum, vi hjälper till så gott vi kan.
 • Löptikar: Vi tar ej emot löptikar börjar tiken löpa under vistelsen så tar vi 200: -/ från den dagen tiken börjar löpa, detta fotas eller filmas för att bevisas. 
 • Vaccination: Hunden måste vara vaccinerad, vaccinet får inte vara äldre än 2 år. Vaccineringen ska vara                                      Nobivac DHPPI vet, intyg måste visas vid kontraktskrivning, annars tar vi inte emot hunden.
 • Försäkring: Hunden måste vara fullt försäkrad för att få komma till oss. Försäkringen måste inehålla veterinärvård, och ägaren skall ha "gällande" ansvarförsäkring med "rättskyddsmoment".
 • Sjukdom/vård: Skulle hunden bli sjuk på dagiset och vi får inte tag på ägaren så står vi för den vård och eventuella kostnader som hunden behöver, ägaren debiteras sedan för dessa extra kostnader.
 • Betalning: Om dagiset/pensionatet åker på sjukdom/smitta vilket gör att hunden inte kan eller får vara på pensionatet
  och vi måste avboka eran vistelse då utgår det av avgift på 20% på det totala beloppet, gäller endast summor över 2000:-.
 • Betalning: Om hunden inte kan vara kvar på dagis under pensionatvistelsen pga, att den inte trivs, skäller, ylar dag som natt, eller av någon annan anledning inte mår bra, återfås ingen betalning. Självklart låter vi det gå ca 3 dagar innan vi gör den bedömningen. Väljer ägaren ändå att låta hunden stannar kvar på dagiset, trots problem som uppmärksammats av personal, utgår en avgift på 200:-/ dag, allt dokumenteras.
 • Betalning: Om hundägare väljer att hämta hunden tidigare än avtalat, återfås ingen betalning. Väljer hundägaren att hämta senare debiteras man för dom extra dagarna.
 • INREDNING/SKADOR En avgift utgår på 500:- om hunden biter sönder inredning eller på något annat sätt skadar inredningen. Skadar hunden själva rummet, såsom väggar, golv, plexiglas eller på något annat sätt gör rumsinredningen obrukbar. Så ska hundägaren betala hantverkskostnad för att återställa till ordinarie skick. Detta gäller även om pensionatet väljer samt får ta hem hunden till sitt privata och något skadas, allt dokumenteras.
 • Hundägaren godkänner även att dagiset använder nosgrimma/vgw sele om hunden av någon anledning bli besvärlig eller ohanterlig och drar i koppel.
 • Hundägaren godkänner att bilder får tas på hunden, och att dessa får läggas upp på internet. Om inte så måste detta meddelas, det är hundägarens ansvar att meddela oss detta.
 • Hundägaren måste ringa/smsa minst 1 timme innan hunden ska hämtas eller lämnas
  Kontakt Anna 073 542 98 00  Eller Erica 073 419 85 22 annars kan man få vänta utanför då vi kan vara ute och gå.

AVTALSPARTERNAS SKADESTÅNDSKYDLIGHET OCH FÖRSÄKRINGSSKYDD

Hundägaransvar
Hundägaransvar I fråga om en hundägares ansvar för skador som hunden orsakat gäller lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 1943:459), där första paragrafen har följande lydelse: Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Här anges hur hundägaren skall uppträda. Brister han i tillsyn över hunden har han uppträtt oförsiktigt eller vårdslöst, och han är därför vållande till skador som kan uppstå. ”Vållande” är en av grunderna” skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt. Sjätte paragrafen i lagen har följande lydelse: Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han ej är vållande till skadan. Vad ägaren sålunda nödgas utgiva äger han söka åter av den som vållat skadan. Vad nu stadgats om ägare till hund gäller ock den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande. Detta innebär att även om hundägaren är helt utan skuld till skadan blir han skyldig att utge skadestånd. Denna skadeståndsskylighet – så kallat strikt ansvar – gäller även den som för längre eller kortare tid tagit hand om hunden till exempel för dressyr eller jakt eller för vård under ägarens bortovaro.

Hur skyddar sig hundägaren
Varje ansvarskännande medborgare bör teckna en Villaförsäkring eller Hemförsäkring eller någon liknande försäkring som omfattar skada som orsakats av familjens hundar. Blir en hundägare skyldig att betala skadestånd kan han anlita sin försäkring och få ersättning av försäkringsbolaget för det belopp han nödgats utge i skadestånd till någon skadelidande; i förekommande fall får han förstås svara för den själrisk som gäller enligt försäkringen. Reser han bort och lämnar hunden till en bekant och hunden då orsakar skada (biter någon, springer omkull någon) kan hundägaren och den tillfällige vårdnadshavaren bli solidariskt ersättningsskyldiga för den skadan. Solidarisk ersättningsskyldighet innebär att den skadelidande kan vända sig till vem han vill av dessa två för att få ersättning. 

A. Hund biter och skadar eller dödar annan omhändertagen hund
Här blir således ägaren till hunden ansvarig tillsammans med den som har hand om hunden, d.v.s. hundpensionatet. Den skadelidande kan kräva ut skadestånd av vem han vill av dessa två. Saknar den skadevållande hundens ägare hemförsäkring och hans ekonomi inte klarar skadestånd, kan hundpensionatet få betala hela skadeståndet och pensiontates enda möjlighet att skydda sig är att teckna en företagarförsäkring i vilket skydd för en hundorsakad skada ingår

B. Omhändertagen hund skadar sig själv 
Som framgår av ovanstående måste det föreligga ett vållande för att ersättning skall kunna utkrävas av hundpensionatet. Om (i ett fall som ovanstående) hunden visserligen skadar sig själv men detta beror på pensionatets försumlighet, till exempel genom att man inte stängt in hunden på ett betryggande sätt, så blir pensionatet skadeståndsskyldigt. Hundpensionatet bör därför, innan man får hunden i sin vård, se till att hunden är liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Om det inte föreligger vållande – hunden kan ha skadat sig genom en ren olyckshändelse- är hundpensionatet inte skyldigt att betala ersättning för veterinärvårdskostnader eller hundens liv. Dessa kostnader får hundägaren stå för, och han kan försäkra sig mot ri

C. Hund smiter och orsakar i samband därmed skada
Här blir hundägaren och hundpensionatet i regel solidariskt ansvariga. Har hundägaren en hemförsäkring så kan han utnyttja denna. Saknar hundägaren en sådan försäkring och inte har ekonomiska möjligheter att betala skadestånd kan hundpensionatet ensamt få stå för skadeståndsbeloppet. Hundpensionatet kan och bör gardera sig mot denna risk genom att teckna företagsförsäkring eller liknande försäkring som täcker en sådan typ av skada.

D. Hund smiter och kan ej återfinnas eller återfinns död
Om vållande anses åvila hundpensionatet, t ex genom att man försummat att se till hunden eller låsa in den på betryggande sätt blir hundpensionatet skyldig att betala skadestånd till hundägaren. Föreligger inte något vållande från hundpensionatets sida vilar ansvaret på hundägaren. Har han ingen livförsäkring för hunden får han själv stå för risken. Har han livförsäkring

Liv- och veterinärvårdsförsäkring
Tyvärr är våra fyrbenta vänner själva utsatta för sjukdomar och skador i rätt stor omfattning. Den som förlorar en hund vill ofta skaffa sig en ny och kan då ha ekonomiskt stöd av en försäkring. Man kan således teckna en försäkring på hundens liv. Denna försäkring utfaller om en hund dör pga sjukdom eller skada eller måste avlivas på inrådan av veterinär, likaså om hunden kommer bort. I vissa fall kan också partiell ersättning utgå. Försäkringen är oftast kombinerad med ett veterinärvårdsskydd. Kostnaderna för besök hos veterinären kan bli mycket stora. Försäkringen lämnar ersättning med hela beloppet så när som på självrisken. Ersättning utgår dock inte för resor och transporter och som regel inte heller för utskriven medicin. En sådan liv-och veterinärvårdsförsäkring gäller även om försäkringstagaren/hundägaren tillfälligt lämnar ifrån sig hunden exempelvis till ett hundpensionat. För den enskilde hundägaren med hemförsäkring gäller att hunden ingår i lösegendomen. Detta innebär bl a att ersättning

Friskrivningsklausul
En del hundpensionat har försökt lösa ansvarsfrågan genom friskrivningsklausuler med olika formuleringar.
Det kan vara skäl att påpeka att ett hundpensionat inte kan friskriva sig från ansvar gentemot tredje man.
Om en omhändertagen hund smiter och kanske vållar en trafikskada eller biter någon person utanför hundpensionatet är en eventuell friskrivningsklausul utan verkan. Detta innebär att hundpensionatet och hundägaren trots friskivningsklausulen är solidariskt skadeståndsskyldiga gentemot den skadelidande.

Slutsats
Den enskilde hundägaren bör se till dels att han har en hemförsäkring och dels att hunden är liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Hundpensionatet bör se till dels att pensionatet har en företagarförsäkring som täcker ansvar för skador som orsakas av mottagna hundar. Pensionatet bör dessutom se till att de hundar som tas emot är liv- och veterinärvårdsförsäkrad till betryggande belopp